DP-130 : Dây chuyền sản xuất mì tôm chiên dầu tự động

Mô tả

Quy trình công nghệ bao gồm 1 số công đoạn chính:

Trộn bột mì →   Cán thẳng   →   Cắt sợi  →  Hấp chín  →   Cắt lượng  → Chiên  →   Thổi nguội  → Bao gói.

Hệ thống bao gồm một số thiết bị chính:

Máy trộn bột mì; Hệ thống tiệp liệu; Hệ thống cán mì; Phòng hấp mì; Máy cắt định lượng; Chảo chiên mì; Khuôn mì; Khung dàn chiên; Hệ thống làm nguội; Máy đóng gói tự động; Thùng lường nước trộn; Thùng dầu chiên

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm

Điện thoại: 04 629 34 333- hotline: 0904 35 1234